dr Perintfalvi Rita

progresszív teológus

Dr. Perintfalvi Rita: progresszív teológus, spiritualis meditáció oktató, a Grazi Egyetem gender posztdoktori státuszban levő kutatója és főállású tanára, a Felszabtér Blog főszerkesztője, spirituális meditáció oktató a Feldmár Intézetben, publicista. Rita a magyar katolikus egyházon belüli szexuális visszaélések feltárását végzi saját kezdeményezésére, eddig mintegy húsz áldozat kereste meg, tapasztalai kapcsán érzékenyítő könyvet ír. Főbb kutatási témái: jobboldali populizmus, vallási fundamentalizmus, gender-ellenes vallási és politikai támadások.

Vissza

dr Perintfalvi Rita:

Spirituális bántalmazás: veszélyes lelki mesterek

Online tér - 2020. 06. 20. Szombat 15:00-16:00

Az ember alapvetően spirituális lény. Amikor ezt felfedezi önmagában, elindul a keresés útján, mert érzi, hogy az élet pusztán anyagi vonatkozásai nem képesek őt boldoggá tenni. Ilyenkor talál rá a legkülönfélébb vallási vagy spirituális utakra, közösségekre. Ezeken az utakon mindig vannak lelki vezetők, mesterek, guruk, akiket az adott közösség megkérdőjelezhetetlen tekintéllyel ruház fel, hiszen ők az Isten vagy az igazság képviselői. Szavuk törvény. Legtöbbször feltétlen engedelmességet követelnek maguknak. Ez a tekintély az alapja annak a hatalmi visszaélésnek, amit spirituális bántalmazásnak nevezünk. Ennek nagyon sokféle formája lehet, kezdve attól, hogy a kezdetben kedves, befogadó közösség és a mester, pap, lelkész egy idő után megpróbálja elvenni a kereső ember gondolkodásbeli függetlenségét. Elzárják a szabad kérdések és a kritika útját. Mindent úgy kell hinni, ahogy „az meg van írva”. Úgy kell élni, ahogy azt elvárják. Aki másképpen él, pl. katolikusként homoszexuális vagy a házasság előtt szexelni akar, azt megbélyegzik, megalázzák, a pokolra küldik. Valójában nem adnak teret a valós emberi problémák és kérdések megbeszélésre. Kész, sablonos válaszokat adnak, amiket úgy használnak, mint egy bunkós botot. Így a kereső nem kap mást, mint lelki traumákat. Lelki feltöltekezés helyett, bántalmazásban lesz része.
Vannak olyan szekták is, akik a szeretetről prédikálnak, de gyűlölettel táplálják tagjaikat. A spirituális visszaélés történhet verbálisan: mások előtti megalázás, kioktatás, megszégyenítés, az önkép és önbizalom teljes lerombolása. De történhet testileg is: fizikai bántalmazás pl. a homoszexualitás, a drog vagy az alkohol démonának kiűzése kapcsán, és ilyen maga a szexuális természetű visszaélés, legdurvább esetben a szexuális erőszak. Ezekről a súlyos, de nagyon fontos témákról szeretnék beszélni elődásomban.